SAL7783, Act: R°291.3-V°291.1 (572 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°291.3-V°291.1  
Act
Date: 1499-04-17

Transcription

2020-05-03 by Willy Stevens
It(em) de voirs(creven) anthonis sal de voirs(creven) goede moegen/
aenveerden ten lancsten bynnen acht dagen nae sinxen(en)/
naistcomen(de) ende alsdan hebben geloeft de voirs(creven)/
roelof en(de) zijn huysvr(ouwe) de voirs(creven) ca(m)me over te leve(re)n/
en(de) dair uuyt te vertrecken Ende dies sal den voirs(creven)/
anth(onis) overgelevert wordden alle de drenckers taflen/
bancken scragen en(de) gheltkiste om zijne(n) wille dair/
mede te doene behoudelijck oft de voirs(creven) roelof/
tybe in e(n)nigen toecomen(de) tijden alhier te loeven(e) quam/
woenen(e) exerce(re)nde doffitie vander brouwerien/
soe sal de voirs(creven) anthonis sculdich sijn den voirs(creven)/
roelofve te restitue(re)n de voirs(creven) gheltkiste en(de) niet
//
voirde(r) hebben voirts geloeft de voirs(creven) roelof tybe/
ende katlijne sijn huysvrouwe soe verre de voirg(eruerde)/
goeden den selven anth(onis) vand(en) vrienden desselfs roelofs/
oft sijnder huysvrouwen vernairdert wordden d(air)af/
den selven anth(onis) te vernuegen ende te contente(re)n/
Ende tot dien te restitue(re)n alle tghene dat de voirs(creven)/
anthonis aende voirs(creven) goede soude moege(n) repare(re)n/
Ende tot dien sal den selve(n) anth(onis) volgen de hueri(n)ge/
vand(er) came(re)n vanden gesellen vand(en) keyberghe/
Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer