SAL7783, Act: R°292.1 (574 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°292.1  
Act
Date: 1499-04-17

Transcription

2020-05-03 by Willy Stevens
Cont zij allen lieden dat jacop hollants sone wijlen matheeus/
in p(rese)ntia heeft genomen ende bekint genome(n) te hebben(e)/
tegen meeste(re)n reyne(re)n van lyefkenrode borg(er)meester/
nutertijt der stad van loeven(e) een stuck lants houden(de)/
omtrint een dach(mael) gelegen buyten der stad tusschen/
de hoelstraetpoirte ende de dorpstraetpoirte geheeten/
tketelken te houden te hebben ende te wynnen van/
half merte xcvii letleden eenen t(er)mijn van zesse ja(r)en/
lang due(re)nde deen nae dander sonder middel vervolgen(de)/
elcx jairs dairenbynne(n) om ende voe(r) thien halste(re)n corens/
pag(abilis) cu(m) va(n)no mensu(r)e lovan(iensis) alle ja(r)e s(in)t andries(miss)[e] ap(oste)ls/
te betalen(e) ende te loeven(e) tsijnen huyse te leve(re)n quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] met condi(ti)[en] dat de wynne tvoirs(creven) lant wel ende/
loflijck sal wynne(n) ende mesten gelijck regenote(n) bove(n)/
ende beneden ende laten tsijne(n) afscheiden(e) besaeyt met/
rogghe o(n)gemest wel ende loflijck gewonnen/
op sijn vie(r) getidige vore(n) behalven dat de gherste/
vand(en) ja(r)e voir dleste jair sal gemest moeten zijn/
Ende dese vorweerden (et)c(etera) Cor(am) pynnock boech(out) ap(ri)lis xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer