SAL7783, Act: R°295.2-V°295.1 (578 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°295.2-V°295.1  
Act
Date: 1499-04-20

Transcription

2020-05-05 by Willy Stevens
Nae dien peet(er) van gulck ende g(er)truyt sijn dochter/
met drie behoirlijken rasteme(n)ten nae des(er) stad recht/
gevolcht heeft op seke(re) pe(n)ni(n)g(en) die de stad van/
loeven(e) sculdich was peete(re)n de groote ende dat/
voir seke(re) schult die de stad van bruessel va(n) seke(re)n/
rinte(n) sculd(ich) was den voirs(creven) peete(re)n en(de) g(er)truyd(en)/
sijnder docht(er) ende de conde heeft doen doen den/
voirs(creven) peete(re)n de groote en(de) sijne(n) sone met sande(re)n/
vand(en) velde vorste(r) in des(er) stad en(de) oick den rintm(eeste)rs/
opte(n) regist(er) van loeven(e) ende den selve(n) dachbesch(eydinge)/
om dat te verantw(er)den dienen(de) op heden voir meye(r)/
en(de) scep(enen) van loeven(e) Ald(air) niema(n)t en compareerde/
dan de voirs(creven) peet(er) van gulck versueken(de) voirts/
trecht soe hebbe(n) scep(enen) van loeven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dien hen gebleken was bij cleerniss(en) des voirs(creven)/
sanders de conde en(de) dachbesch(eydinge) soe voirs(creven) es/
geschiet te zijne dat de voirs(creven) peet(er) van gulck/
sculd(ich) soude zijn zijne schult te verifice(re)n bij eede/
en(de) dae(re)ntynden recht dwelc deselve peet(er) dede/
en(de) cleerde sijn scult bij eede op vie(re)ntwintich/
rins g(ulden) sonder cost en(de) co(m)mer Na den welken/
scep(enen) voirts gemaent gewes(en) hebbe(n) dat de selve/
peet(er) van gulck de voirs(creven) zijne schult ende
//
geverificeerde gebreken sal moegen verhalen aen/
de voirs(creven) gerasteerde pe(n)i(n)g(en) behalve(n) ofter yet/
overt dat hij dat weder kee(re)n sal ende ofter/
gebrect dat hij dat voirt sal moegen volgen/
met rechte in sca(m)pno eod(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer