SAL7783, Act: R°296.2-V°296.1 (581 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°296.2-V°296.1  
Act
Date: 1499-04-20

Transcription

2020-05-05 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge jans van hoevelde ende/
(christ)iaens van dyeven als mo(m)boe(re)n vanden kinde(re)n/
jans de wairzege(re) geleyt zijnde nae deser stad/
recht voir hue(r) wettich gebreck uuyt crachte van
//
scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot alle den goeden beyde/
have ende erve henricx wijlen reers soe wair die/
geleg(en) zijn met brieven van deser stad gescreve(n)/
es geweest aenden meye(r) van zichen(en) oft zijnen/
stadhoude(r) te houdert Ende ernstelijck versocht/
alle deselve goede te leve(re)n en(de) peyslijck te doen/
volgen den voirs(creven) geleydden oft den bringer ons(er)/
brieve(n) in hue(re)n name ende reyne(re)n reers/
sone des voirs(creven) wijlen reyn(er)s den p(er)soen van houdert/
ja(n)ne bokel ende ja(n)ne cole dach van rechte/
te bescheyden(e) in gevallle van oppositien op heden/
dienen(de) Aldair gheen van hen noch p(ro)cur(eur) van/
hue(re)n wegen en compareerde den voirs(creven) geleydde(n)/
compare(re)nde ende trecht voirts versueken(de) soe/
hebben scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers gewes(en)/
met vo(n)nisse nae dien hen behoirlijck gebleke(n) was/
bij cleerniss(en) laureys van valkenborch bode de/
leveri(n)ge en dachbesch(eydinge) voirs(creven) geschiet te zijne/
datme(n) den voirs(creven) geleydden vand(en) geleverden/
goeden houden sal inde macht van hue(re)n scepen(en)/
brieve(n) soe verre alst noch voir scepen(en) comen is/
in scampno Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer