SAL7783, Act: R°297.1 (583 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°297.1  
Act
Date: 1499-04-19

Transcription

2020-05-05 by Willy Stevens
Compare(re)nde voir den raide vander stad de bedesette(re)n/
sdorps van oplynthe(r) ter eender zijden ende goessen/
van baussele ter ande(re) om diverse p(ar)tien va(n) beden/
die de voirs(creven) bedesette(re)n van diversen(en) t(er)mijne(n) den/
voirs(creven) goessen yesschen Dair af hem de voirs(creven)/
goessen beclaechde seggen(de) dat hij dair inne/
grootelijck was versedt vele meer en(de) hooge(r) dan/
ande(re) van zijnder qualiteyt Es get(er)mineert dat/
de voirs(creven) goessen gehouden sal zijn te namptise(re)n/
de p(ar)tien van beden dair op hij bijde(n) gesworen(en)/
bedesette(re)n is gesedt Des sullen zij tot zijnre/
beg(er)ten overgeven bij goeder declaratien ende/
specificatie(n) van wat beden ende van wat t(er)mijnen/
hij es getaxeert ende oick ostentie doen vander/
rek(ening)[en] dair af gedaen om dair op ende tegen/
te moegen allige(re)n Desgelijcx oick de voirs(creven)/
bedesette(re)n dair tegen des elken van hen goetduncken/
sal ende dae(re)ntynden gedaen ende geappointeert/
te wordde(n) soe nae recht behoire(n) sal in pleno (con)s(ili)[o]/
aprilis xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer