SAL7783, Act: R°308.2 (602 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°308.2  
Act
Date: 1499-04-29

Transcription

2020-05-09 by Willy Stevens
It(em) jan pynnock sone hee(re)n jans pynnock ridders/
renu(n)c(ierende) heeft geloeft joese de hertoge vanden/
welken hij op heden bekint ontfangen te hebben(e)/
drie lijftocht brieve(n) bezegelt mette(n) zegele ad causas/
der stad van loeven(e) inde welke joes pretendeert/
actie te hebben vand(en) verschenen(en) rinten verschene(n)/
totter tij doot ende aflivicheyt wijlen jouffr(ouwe) katlijne(n)/
tshertogen weduwe jans wijlen pynnock natuerlijx/
sijnder moeyen Inde welke brieve(n) deselve sijn/
moeye hue(r) heffen hadde dat hij telker tijt ende/
plaetsen als hij dier te doen sal hebben sonder cost/
desselfs joes sal doen hebben om tot sijnder betaling(en)/
vander stad te comen den eene(n) spreken(de) va(n) xx/
ryns guld(en) ten live jans pynnock voirs(creven) ende/
ten live willems lombart vander daet xiiii[c]/
ende tachtentich xv dage in augusto Den ande(re)n/
ten live van jouffr(ouwe) katlijne(n) ende ph(ilip)e pynnock/
oick van xx ryns guld(en) vander daet voirs(creven)/
Ende den derden ten live van ph(ilip)e en(de) jouffr(ouwe)/
katlijne(n) voirs(creven) oick van xx r(yns) g(ulden) vander daet/
voirs(creven) Cor(am) h(er)meys bouchout aprilis penult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer