SAL7783, Act: R°314.1 (606 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°314.1  
Act
Date: 1499-05-02

Transcription

2020-05-18 by Willy Stevens
It(em) peeter de pape sone wijlen everarts heeft geloeft/
hubrechte hertshals te betalen(e) bynnen xv daghen/
naistcomen(de) tghene des hij hem wettelijck sculdich/
is t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Met cond(iti)[en] oft hij gebreckelijck wa(r)e/
dat hubrecht sal moegen panden oft hem doen hacht(en)/
sonder voirde(r) recht te versueken Cor(am) ambobus/
burg(imagistr)[is] maii ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer