SAL7783, Act: R°314.4-V°314.1 (608 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°314.4-V°314.1  
Act
Date: 1499-05-02

Transcription

2020-05-18 by Willy Stevens
Allen (et)c(etera) dat jan van gheele sone wijlen jans als/
man ende mo(m)boir beatricen van buekeberghe heeft/
gecedeert getransporteert ende overgegeve(n) goirde/
vander heyden sone wijlen goirts thien scelling(en)/
groot(en) tornoysen jairlijker lijfrenten ten live der
//
voirs(creven) beatricen alleene vallen(de) half xviii dage in meye/
en(de) half xviii dage in nove(m)bri die de voirs(creven) gehuysschen/
hadden aen ende op de stad ende ingeseten(en) van/
diest met brieve(n) onder den zegel vand(er) gemeynte(n)/
der selver stadt Ende heeft dairo(m)me deselve jan/
geconst(itueer)[t] sonder e(n)nich wederroepen den voirs(creven) goirde/
om de voirs(creven) rinte van nu voirtaen(e) te heffen opte/
bue(r)en ende tontfangen quitan(tie) dairaf te geven/
alle rechtvorderinge dairvoe(r) te volgen soe nae/
de tenue(re) vand(er) voirs(creven) brieve(n) sal behoiren ende van/
noode wesen promitt(ens) sat(is) ratu(m) et sat(is) de cessione/
p(ro)ut Cor(am) borch buetsele maii ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer