SAL7783, Act: R°324.3-V°324.1 (627 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°324.3-V°324.1  
Act
Date: 1499-05-23

Transcription

2020-05-18 by Willy Stevens
It(em) jouffr(ouwe) margriete vuelkens wed(uw)[e] raes wijlen/
van baussele cu(m) tuto(r)e jacop van baussele hue(re)/
sone met consente ende wille loenijs van udekem/
en(de) lodewijx lesens als mo(m)boirs des voirs(creven) jacops/
van baussele onder sijn dagen zijnde vand(er) stad/
wegen geordineert xv junii a(nn)[o] lxxxix lestled(en)
//
ende meest(er) gheerts van baussele maechs desselfs jacops/
van svaders zijden in p(rese)ntia hebben gekint en(de) gelijdt/
dat hen lijsbeth van ijse(re)n weduwe denijs wijlen/
van vissenake hen met gereede(n) pe(n)ni(n)gen gelost/
en(de) afgequete(n) heeft de quib(us) sat(is) alsulken veerthien/
en(de) eene(n) halve(n) ryns guld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck als hen/
bijder voirs(creven) lijsbett(en) gheerde vissenaex ende ande(re)/
borgen bekint wa(r)en voir scepen(en) van loeven(e) opten/
xiii[en] dach van oighst a(n)no lxxxix lestleden [voirs(creven)] scelden(de)/
mits dien den p(er)sone(n) inde selve brieve begrepe(n)/
en(de) hue(re) goede met consente als voe(r) volcomelijck quijt/
promitt(entes) null(atenus) alloqui sed war(ans) p(ro)ut Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer