SAL7783, Act: R°335.2 (646 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°335.2  
Act
Date: 1499-05-28

Transcription

2020-06-01 by Willy Stevens
It(em) sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) denijse/
ond(er)half mudde corens erfspachts mate/
van loven(e) die and(er)wijlen in deylinge(n) /
gevallen wa(r)en den voirs(creven) pauwele(n) zijne(n)/
brued(er) op een huys en(de) hof en(de) zijne(n) kinsge/
deelte dat hem bleve(n) ende v(er)storve(n) was/
van vad(er) ende moed(er) It(em) sesse molevate(n)/
rogs erfpachts mate van loven(e) op seke(r) goede/
elegheerts coesmans gelegen s(in)t aechte(n)rode/
tusschen de goede der capellanen van s(in)t/
aechte(n)rode op deen zijde en(de) matheus rogs/
op dand(er) It(em) noch drie mol(evaten) rogs erfpachts/
op seke(re) goede der weduwen willems wijlen/
streyns gelegen s(in)t aechte(n)rode te weten(e) op/
eene(n) hof geheeten beronsart tusschen shee(re)n/
strate in twee zijd(en) met cond(icie)[en] ende/
voirw(er)den (et)c(etera) hanc quoq(ue) et sat(is) p(ro)ut/
Coram eisde(m)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer