SAL7783, Act: R°336.4-V°336.1 (650 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°336.4-V°336.1  
Act
Date: 1499-06-01

Transcription

2020-07-17 by Willy Stevens
It(em) jan vand(er) hofstadt sone wijlen jans/
woenen(de) te rotselair heeft geloeft pete(re)n vand(er)/
beken van bruessel tot behoef katline(n)/
edelhers twintich rinsch guld(en) te xx st(uvers) tstuck/
s(in)[te] m(er)tensmisse naistcomen(de) te betalen(e)/
ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] met condicien eist dat de voirs(creven)/
katline bynne(n) middelen tijde van live/
ter doot quame soe sal hij der geluften/
o(n)gehouden sijn It(em) heeft vort geloeft den voirs(creven)/
pete(re)n tot behoef als voe(r) vi r(yns) g(ulden) en(de) xiiii st(uvers)/
te weten(e) de drie r(yns) guld(en) d(air)af van morge(n)
//
in acht dagen ende tsurplus bynne(n) eend(er)/
maent d(air)nae met cond(ici)[en] soe wa(n)neer/
hij de voirs(creven) xx r(yns) guld(en) betalen sal dat de/
voirs(creven) peter soe vele doen sal dat katline/
hem ov(er)geve(n) sal eenen scepen(en) brief van/
loven(e) spreken(de) van drie rinsch guld(en) lijfpen(sien)/
staende ten live der voirs(creven) katline(n) bekint/
int jair xiiii[c] lxxxvi m(ar)cii xxi inde/
middel came(r) bij henricke van bette(n)rode/
om tghene des voirs(creven) is met coste en(de)/
co(m)me(r) te v(er)halen int geheele op henricke/
van bette(n)rode oft deen helicht op pete(re)n van/
bette(n)rode Ende is oic voirw(er)de dat de/
voirs(creven) katline van nu vortaen(e) nyet meer/
rinten trecken en sal ten wa(r)e dat jan vand(er)/
hofstadt gebreckelijc wa(r)e inde betalinge/
van xx r(yns) guld(en) in dien gevalle sal/
zij haer behulpen metten lijftochtbrieve/
ind(er) manie(re)n oft dese gelufte nyet/
gedaen en wa(r)e oft met des(er) gelufte(n)/
d(air)mede haer dat believen sal Coram/
buetsele boech(out) junii p(rim)[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer