SAL7783, Act: R°341.2-V°341.1 (659 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°341.2-V°341.1  
Act
Date: 1499-06-04

Transcription

2020-06-29 by Willy Stevens
It(em) peter de greve woenen(de) te ned(er)velpe/
jan de greve ende pauwels de greve/
sijn brued(er) woenen(de) te corttelke kinde(re)n/
wijlen jans hebben geloeft ind(ivisim) ja(n)ne/
van hoevelde en(de) (christ)iaen van dyeve(n)/
mo(m)boirs der wettig(er) kinde(re)n jans/
wijlen waersege(re) bynne(n) xv dage(n)/
naistcomen(de) te bevestigen alsulken/
guld(en) ryd(ers) erflic als wijlen jan de/
greve hue(r) vad(er) met seke(re)n zijne(n)/
borghen bekinde sculdich te zijne int/
jair xiiii[c] liiii opd(en) ii[en] dach dece(m)br(is)/
willem(me) van ophem geheeten meest(er)/
jans ende hebben geloeft den p(er)sone(n)/
d(air)inne v(er)bonden en(de) hue(re)n nacomeling(en)
//
costeloos ende schadeloos to(n)theffen(e)/
Hebben vort geloeft deen helicht/
vand(en) costen die de voirs(creven) mo(m)boe(re)n/
gedaen hebben geleydt zijnde uuyt/
crachte vanden scepen(en) brieve(n) voirs(creven)/
metter helicht vanden v(er)loopen(en)/
pachten bynnen den selve(n) xiiii nachte(n)/
te betalen ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] Ende jacop van/
pullaer smet heeft geloeft dand(er)/
helicht vand(er) voirs(creven) costen en(de) half de/
pachten van dien rijd(ers) uuytstaen(de) bynne(n)/
den selven xiiii nachten te betalen/
ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] Cor(am) hermeys borch junii iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer