SAL7783, Act: R°342.3-V°342.1 (660 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°342.3-V°342.1  
Act
Date: 1499-06-04

Transcription

2020-06-29 by Willy Stevens
It(em) ende mits der voirs(creven) geluften hebben/
de voirs(creven) gielijs en(de) sijne huysvr(ouw)[e] den/
voirs(creven) anthonijse de smet en(de) zijne(n)/
goeden voirs(creven) te weten(e) den voirs(creven) hof/
inden cortte(n)bruel gequiteert ende/
quijtgescouwen vand(en) xlvii st(uvers) erflic/
int geheele oft in deele die de voirs(creven)/
gehuysschen ende peter peeters opden
//
selven hof ende op huys ende hof mette(n)/
toebehoirten des voirs(creven) wouters vanden/
poele gelegen inde pep(er)strate behielden/
den x[en] dach in merte a(n)no xcvii lestled(en)/
Geloven(de) den selven anth(onijse) noch sijnen/
goeden voirs(creven) d(air)voe(r) ne(m)mermeer nu/
oft in toecomen(de) tijden te pramen aen/
te spreken te vexe(re)n oft te moeyen (et)c(etera)/
Sed war(ans) erga quoscu(m)q(ue) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer