SAL7783, Act: R°360.3-V°360.1 (697 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°360.3-V°360.1  
Act
Date: 1499-06-15

Transcription

2020-07-22 by Willy Stevens
Tusschen janne zedele(re) vorste(r) ter eend(er) en(de)/
lijsbetten weduwe jans wijlen van helmo(n)t/
ter ande(re) zijden aengaen(de) drie r(yns) guld(en)/
erflic die jan wijlen van helmo(n)t/
hadde opden rinck die hij gemaict heeft/
sijne(n) sone die hij hadde vand(er) voirs(creven)/
lijsbetten behalven der moed(er) huer(er) tocht/
welke iii r(yns) guld(en) erflic zij de voirs(creven)/
zedele(re) v(er)cocht hadde om xl r(yns) guld(en)/
eens d(aer)af hij guedinge beg(er)de en(de) de/
voirs(creven) lijsbeth was te vreden die te/
doen(e) soe v(er)re zij des macht hadde en(de)/
men hem vand(er) stadt wegen mo(m)boe(re)n
//
voir tkint woude v(er)leene(n) de guedinge/
te doen(e) gemerct dat de selve ond(er) sijn/
dage es en(de) nae dien bij e(n)nigen vand(en)/
raide vand(er) stadt gevisiteert es testame(n)t/
des voirs(creven) wijlen jans van helmo(n)t d(aer)inne/
men bevindt dat de iii rinsch guld(en) erflic/
sijn gemaect den voirs(creven) sone behalven/
der moed(er) hue(re) tocht en(de) dat vort int/
selve testame(n)t eene cond(ici)[e] stont dat/
soe v(er)re de sone sond(er) wettige gebuerte/
storve dat dan de goede wed(er)om come(n)/
sulle(n) ter zijd(en) d(aer)af die comen sijn es/
get(er)mineert en(de) uuytgesproken voir/
recht dat de come(n)scap vand(en) drie r(yns) g(ulden)/
erflic daer questie af es van gheend(er)/
weerden en es mair heeft jan zedele(re)/
e(n)nige actie opden p(er)soon vand(er) wed(uw)[en]/
dat hij die volgen mach met rechte/
in (con)s(ili)[o] opidi junii xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer