SAL7783, Act: R°361.3-V°361.1 (699 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°361.3-V°361.1  
Act
Date: 1499-06-15

Transcription

2020-07-22 by Willy Stevens
It(em) jacop ouderogghe in p(rese)ntia heeft op heden/
eene(n) scepen(en) brief gep(rese)nteert d(aer)af den zegel/
bij nae in stucken was te wapen(en) nochtans/
geheel om die h(er) zegelt te hebben(e) hadde dien/
geweest te vinden(e) te weten(e) den zegel van/
pete(re)n vand(er) most spreken(de) hoe dat willem/
van dyeve(n) sone wijlen willems van dyeve(n)
//
gheerdt van dyeve(n) sijn oom en(de) symoen/
van wesenbeke bekint hebben sculdich/
te zijne lijsbetten meys wed(uw)[e] arnts/
wijlen van kessele twee r(yns) guld(en) erflic/
vand(er) daet xiiii[c] lxviii febr(uarii) xiii geteeke(n)t/
baets Cor(am) pynnock boech(out) junii xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer