SAL7783, Act: R°367.4-V°367.1 (706 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°367.4-V°367.1  
Act
Date: 1499-06-19

Transcription

2020-07-27 by Willy Stevens
It(em) willem nijs en(de) anthonijs van stakeborch/
sijn swag(er) hebben geloeft ind(ivisim) katline(n)
//
van thuynen wed(uw)e peters wijlen/
yerpain ad mo(nicionem) opte leggen(e) en(de) te betale(n)/
tgene des zij bij hue(re)n eede v(er)clae(re)n sal/
dat men haer tacht(er) en(de) belanck is vand(en)/
[vacat] rinsch guld(en) lijfpen(sien) d(aer) o(m)me zij tege(n)/
den voirs(creven) willem(me) in rechte gestaen heeft/
acht(er)volgen(de) den vo(n)nisse d(aer)af op willem(me)/
geslagen metgaders oic allen costen bij/
haer ov(er)geg(even) gelijckerwijs hanckart oft/
kyp en(de) schoe(re) die taxe(re)n sullen ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m]/
et quil(ibe)t aliu(m) de medietate Cor(am) buetsele/
crol junii xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer