SAL7783, Act: R°368.3-V°368.1 (707 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°368.3-V°368.1  
Act
Date: 1499-06-20

Transcription

2020-07-27 by Willy Stevens
It(em) de voirs(creven) gheerdt en(de) sijne huysvr(ouw)[e] in p(rese)ntia/
hebben bekint mits den voirs(creven) bekynne
//
voldaen te sijne van alsulken testame(n)te/
als wijlen arndt de coste(re) vad(er) der voirs(creven)/
g(er)truyden der selver g(er)truyden en(de) symoen(e)/
de coste(re) hue(re)n brueder gemaict hadde/
Geloven(de) der selver wed(uw)[en] dat zij den voirs(creven)/
hue(re)n brued(er) buyten lants sijnde in dien/
sal hebben soe wanneer hij te lande/
comen sal sijn dat hij de selve quijti(n)ge quijtsceldi(n)ge/
doen sal Ende oft soe gebuerde dat haer/
d(aer)af e(n)nige schade quame dat zij die/
geheelijc en(de) al oplegge(n) en(de) betalen sullen/
Des hebben hen de voirs(creven) wed(uw)[e] metten voirs(creven)/
hue(re)n borgen ind(ivisim) geloeft xix r(yns) guld(en) ind(er)/
weerden voirs(creven) te weten(e) de thien(e) noch heden/
en(de) tsurplus s(in)[t] gielijs naistcomen(de) quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] et p(ri)ma Cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer