SAL7783, Act: R°54.4-V°54.1 (111 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°54.4-V°54.1  
Act
Date: 1499-01-17

Transcription

2021-11-21 by 
It(em) de voirs(creven) ja(n)nes de vos die aengenomen heeft/
vand(en) voirs(creven) mo(m)bo(r)en tschotcore(n) dat de voirs(creven) he(n)neken
//
heeft te berthem inne te halen(e) van nu kermisse lestlede(n)/
drie jae(re)n lang gedragen(de) tsjaers soe de p(ar)tien he(n) ov(er)geg(even)/
in eender cedullen dat begrijpen hondert xlix vate(n) half/
rogge half even(en) In p(rese)ntia heeft geloeft renu(n)c(ians) den/
voirs(creven) mo(m)bo(r)en tot behoef als vo(r)e jairlijcx den voirs(creven)/
pacht de voirs(creven) drie jae(re)n due(re)nde te paesschen te betalen(e)/
en(de) te loeven(e) te leve(re)n op (½) mudde half rogge half even(en)/
voir sijne(n) salar(is) Met conditien dat hij sal moege(n) alle/
jae(re) met ghelde gestaen ten prijse dat den rogge/
en(de) even(en) jairlijcx ghelden sullen int core(n)huys te loeven(e)/
des yerste maendaichs nae groot vastelavont Ende/
dat hij oic de faute(n) vand(en) voirs(creven) pacht(en) tot kersmisse/
xcvii lestlede(n) incluys hem overgeg(even) gedragen(de) omtr(ent)/
l..? xviii(½) vaten te paesschen naistcomen(de) betalen sal en(de)/
te loeven(e) leve(re)n als vo(r)e dair af hij hebbe(n) sal voir zijnen/
salar(is) sesse molevate(n) half eens half anders behalven/
oft de faute(n) soe vele niet en gedroegen oft dat hij/
vand(en) selve(n) faute(n) oft vand(en) principale(n) voirs(creven) van e(n)nig(en)/
vand(en) p(ar)tien met rechte niet gecrigen en conste dat/
hem dat cortten sal quol(ibe)t ass(ecutu)[m] eisd(em)
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-05-01 by Jos Jonckheer