SAL7783, Act: R°54.4-V°54.1 (111 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°54.4-V°54.1  
Act
Date: 1499-01-17

Transcription

2020-01-22 by 
It(em) de voirs(creven) ja(n)nes de vos die aengenomen heeft/
vand(en) voirs(creven) mo(m)bo(re)n tschotcore(n) dat de voirs(creven) he(n)neken
//
heeft te berthem inne te halen(en) van nu kermisse lestlede(n)/
drie jae(re)n lang gedragen(de) tsiaers soe de p(ar)tien he(n) ov(er)geg(even)/
in eender cedullen dat begrijpen hondert xlix vate(n) half/
rogge half even(en) In p(rese)ntia heeft geloeft renu(n)c(ians) den/
voirs(creven) mo(m)boe(re)n tot behoef als voe(r) jairlijcx den voirs(creven)/
pacht de voirs(creven) drie jae(re)n due(re)nde te paesschen te betalen(en)/
en(de) te loeven(en) te leve(re)n op [½] mudde half rogge half even(en)/
voir sijne(n) salar(is) met conditien dat hij sal moege(n) alle/
jae(re) met ghelde gestaen ten prijse dat den rogge/
en(de) even(en) jairlijcx ghelden sullen int core(n)huys te loeven(en)/
des yerste maendachs nae groot vastelavont ende/
dat hij oic de faute(n) vand(en) voirs(creven) pacht(e) tot kermisse/
xcvii lestlede(n) incluys hem overgeg(even) gedragen(en) omtr(ent)/
l xviii(½) vaten te paesschen naistcomen(de) betalen sal en(de)/
te loeven(en) leve(re)n als voe(r) dair af hij hebbe(n) sal voir zijnen/
salar(is) sesse molenvate(n) half eens half anders behalven/
oft de soe veleniet en gedroegen oft dat hij/
vand(en) selve(n) faute(n) oft vand(en) principale(n) voirs(creven) van e(n)nig(e)/
vand(en) p(ar)tien met rechte niet gecrigen en conste dat/
hem dat cortten sal quol(ibe)t ass(ecutu)[m] eisd(em) ... cor(am) borch zedele(r)/
januarii xxii a(nn)[o] xv[c]
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-05-01 by Jos Jonckheer