SAL7783, Act: V°200.2 (399 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°200.2  
Act
Date: 1498-12-12

Transcription

2019-01-17 by Willy Stevens
It(em) yde bustinx in p(rese)ntia heeft gekint ende geleden/
dat lodewijck vander borch haer met gereede(n) pe(n)ni(n)g(en) d(air) af/
zij haer bekint vernuecht te zijne gelost ende afgequete(n)/
heeft alsulken vijf ryns guld(en) lijfpen(sien) als hij jan sijn sone/
met seke(re)n hue(re)n medeplege(re)n haer sculdich wae(re)n met scepen(en)/
brieven van loeven(en) scelden(de) den selve(n) lodewijke zijnen/
sone ende medeplege(re)n ende hue(re)n goeden dair af volcomel(ijc)/
quijt promitt(ens) non alloqui sed war(ans) p(ro)ut cor(am) buetsele/
boechout dece(m)br(is) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer