SAL7783, Act: V°203.1 (408 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°203.1  
Act
Date: 1498-12-16

Transcription

2019-01-19 by Willy Stevens
It(em) arnt peet(er)s sone wijlen arnts woenen(de) te werchte(r) heeft/
geloeft augustijne vanden berghe drie ryns g(ulden) xii st(uvers)/
half te lichtmesse ende half te sinxen(en) beyde naistcomen(de)/
te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] als van achterstelle van eene(n) ryns/
guld(en) erflijck die hij den selve(n) augustijne tachter is Met/
conditien oft hij den yersten termijn xiiii nacht(en) laet overgaen/
dat al gevallen sal sijn cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer