SAL7783, Act: V°205.2 (412 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°205.2  
Act
Date: 1498-12-18

Transcription

2019-01-23 by Willy Stevens
It(em) meest(er) jan vivengiez cirurgijn heeft geloeft lenarde/
boxhoren(e) tweelf ryns guld(en) te xx st(uvers) tstuck Te weten(e)/
van heden over een maent eene(n) ryns guld(en) dair af en(de)/
alsoe voirt alle maende(n) eene(n) ryns guld(en) te betalen(e)/
tot dat al betaelt sal sijn quol(ibe)[t] ass(ecutu)[m] Met conditien/
eest dat de voirs(creven) meest(er) jan e(n)nigen termijn laet overgaen/
soe dat den eene(n) t(er)mijn den ande(re)n verreycte doe salt/
al gevallen sijn ende sal alsdan moegen panden sond(er)/
voirder recht te versueken cor(am) rosmer burg(imagistr)[o] dece(m)br(is) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer