SAL7783, Act: V°209.1 (418 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°209.1  
Act
Date: 1498-12-19

Transcription

2019-01-27 by Willy Stevens
It(em) es te weten(e) dat de voirs(creven) guedinge geschiet is/
om te vehueden ende te schouwe(n) de groote costen ende/
lasten die m(ijn) hee(re) van s(in)t g(er)truyden soude hebben moeten/
doen int uutdagen der voirs(creven) goeden dair op hij jairl(ijcx)/
en(de) erflijck heffen(de) is negen mudden rogs erfs pachts/
jairlijcx s(in)t andr(iesmiss)[e] vallen(de) Ende es vorweerde eest/
datme(n) soe bevi(n)t dat m(ijn) hee(re) e(n)nige meer panden bevint/
dan bove(n) gespecificeert staen inder guedingen voirs(creven)/
dat hij die sal moegen ae(n)veerden ende uuytwynne(n) nae/
recht Ende eest soe dat de voirs(creven) gehuysschen de/
voirs(creven) genoempde goede e(n)nichssins belast oft beco(m)mert/
hebben nae der daet vand(er) brieve vand(en) negen mudd(en)/
corens die wijlen wae(re)n negen mudd(en) corens die m(ijn)/
hee(re) oft sijne vorvorde(re)n vercregen hebben teg(en) wijlen/
meeste(re)n ja(n)ne ostonis raidt m(ijns) gened(ichs) hee(re)n (et)c(etera) dat zij/
dair voe(r) inne staen sullen ende mijne(n) hee(re) en(de) den godshuyse/
dair af warant sijn p(ro)ut oft m(ijn) hee(re) sal moege(n) bliven/
staende opt recht van sijnen scepen(en) brieven vand(er)/
voirs(creven) negen mudden corens dwelc hem best believe(n)/
sal cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-19 by Jos Jonckheer