SAL7783, Act: V°210.1 (421 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°210.1  
Act
Date: 1498-12-20

Transcription

2020-01-08 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge gregoire de glymes geleyt zijnde/
nae des(er) stad recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve wijlen ernouls de blochem dit de blehain/
soe wair die geleg(en) sijn met brieve(n) van des(er) stad/
gescreve(n) es geweest aenden bailliu van ha(n)nuyt oft/
zijne(n) stadhoude(r) te haller Ende ernstelijck versocht alle/
deselve goede te leve(re)n ende peyslijc te doen volge(n) den/
voirs(creven) geleydden oft den bringer ons(er) brieve(n) in zijne(n)/
name ende d(er) wed(uw)[en] des voirs(creven) wijlen ernoulx met/
hue(re)n man nu t(er)tijt [hue(re)n wynnen] en(de) alle(n) ande(re)n in gevalle van oppositie(n)/
dach van rechte te bescheyden(e) mits verstrijke van genechten/
op heden dienen(de) aldair sij noch niemant van hue(re)n weg(en)/
en compareerden willem(me) van lele als p(ro)cur(eur) des voirs(creven)/
gregorijs compare(re)nde ende trecht voirts versueken(de) Soe/
hebben scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers gewesen met/
vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck gebleken es bij rescripte/
jans do(m)martin bailliu van ha(n)nuyt ond(er) sijn hantteeken de/
leveri(n)ge en(de) executie van des(er) behoirlijc gedaen te sijne/
en(de) den wynne(n) d(er) voirs(creven) p(er)soene(n) dachbeteeke(n)t te hebben(e)/
nae inhoudt sbriefs voirs(creven) datme(n) den geleydde(n) vand(en)/
voirs(creven) geleverde(n) goede(n) houden sal inde macht van zijnen/
scepen(en) brieve(n) gelijck tselve vo(n)nisse nairde(r) uuytwijst/
in scampno p(rese)nt(ibus) om(n)ib[(us)] dempto crol dece(m)br(is) xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-08-19 by Jos Jonckheer