SAL7783, Act: V°234.2 (466 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°234.2  
Act
Date: 1499-02-14

Transcription

2020-03-17 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge wout(er)s vande(n) borchove(n) als p(ro)cur(eur)/
wouters vloechs geleyt zijnde voir sijn wettich gebreck/
uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot alle/
den goeden beyde have ende erve jans wijlen vand(en)/
borre soe wair die geleg(en) sijn met brieve(n) van des(er)/
stad gescreve(n) es geweest aenden meye(r) van zichen(en)/
oft zijnen stadhoude(r) te waenrode Ende ernstelijck versocht/
alle deselve goede(n) te leve(re)n ende te doen volgen/
den voirs(creven) geleyden oft den bringer ons(er) brieven in/
zijnen name ende gheerde joerdens katlijnen/
vand(en) borre sijnder huysvr(ouw)[en] ende lijsbetten va(n) velpe/
dach van rechte te bescheyden(e) in gevalle va(n) oppositie(n)/
op heden dienen(de) aldair niema(n)t van hen en comp(ar)eerde/
noch oick p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydde(n)/
compare(re)nde ende trecht voirts versueken(de) Soe hebben/
scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers gewesen met/
vo(n)nisse nae dien hen behoirlijck gebleken was bij/
cleernissen jans van hove bode dat de diene(r) va(n) miskem/
dexecutie voirs(creven) gedaen hadde en(de) p(ar)tien dachbescheyden/
en(de) voirts dat hij met brieve(n) van des(er) stad geweest/
hadde tot diest int beghijnhof ten huyse lijsbeths/
van velpe en(de) hue(r) de conde gedaen en(de) dach beteeke(n)t/
als voe(r) datme(n) den voirs(creven) geleydde(n) vand(en) geleverde(n)/
goede(n) houden sal inde macht van zijne(n) scepen(en) br(iev)[en]/
soe v(er)re alst noch voir scepen(en) com(en) is in sca(m)pno febr(uarii) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer