SAL7783, Act: V°237.1 (474 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°237.1  
Act
Date: 1499-02-14

Transcription

2020-03-20 by Willy Stevens
It(em) katlijne sjongen wed(uwe) gielijs wijlen vand(en) putte van halen/
heeft geloeft ja(n)nese nijs tot behoef jouffr(ouwen) katlijne(n) yerpain p(ro)fesse/
ind(en) goidshuyse van meechdendale bij oplynthe(r) de so(m)me van/
drie en(de) eene(n) halven rinsgulden(en) als voir tvie(re)ndeel vand(er)/
verloopen pachten verschenen ter causen van vie(r) r(yns) g(ulden)/
lijfpen(sien) bij wijlen gielijse hue(re)n man en(de) meer ande(re)n gefineert/
m(ar)cii xix a(n)no lxxxiiii lestleden metten pachte die (ver)schijne(n)/
sal xix m(ar)cii naistcomen(de) en(de) met gaders den costen d(air)op/
gedaen tot des(er) dage toe boven tcortsel dat haer van/
hue(re)n p(ar)te boven de voirs(creven) so(m)me van eenen jae(r) gedaen/
is soe sij bekinde Te weten(e) de twee en(de) eenen halven/
rinsgulden(en) d(aer) af van outs verschenen te halen kermisse/
naistcomen(de) en(de) den ande(re)n rinsgulden(en) te loeven(e) kermisse/
daer naest volgen(de) te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Cor(am) buetsele/
crol febr(uarii) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer