SAL7783, Act: V°238.4-R°239.1 (477 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°238.4-R°239.1  
Act
Date: 1499-02-18

Transcription

2020-03-21 by Willy Stevens
It(em) den dach van rechte die op morgen gedient/
soude hebben alhier inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)
//
van loeven(e) tusschen peete(re)n van rode geleyt/
totten goeden servaes wijlen scoerwegge t(er) eenre/
en(de) willem(me) van lele als p(ro)cur(eur) der huysvr(ouw)[en] ende/
kinde(re)n des voirs(creven) servaes ter ande(r) zijden es/
uuytgesedt tot van morgen over xiiii nachten/
om alsdan te dienen(e) gelijck hij op morgen/
gedient soude hebben Cor(am) h(er)meys borch eod(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer