SAL7783, Act: V°240.2-R°241.1 (480 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°240.2-R°241.1  
Act
Date: 1499-02-21

Transcription

2020-03-21 by Willy Stevens
Alsoe ten vervolge jans van udekem na(tuer)lijcx/
geleyt zijnde nae des(er) stad recht voir zijn wettich
//
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e)/
tot alle den goede(n) beyde have ende erve peet(er)s de/
kersmake(re) soe wair die gelegen sijn met brieve(n) van/
des(er) stad gescreve(n) es geweest aenden drossete van/
rotselair oft zijne(n) stadhoude(r) ende ernstelijc versocht/
alle desselfs peet(er)s goeden te leve(re)n ende peyslijc/
te doen volgen den voirs(creven) geleydden oft den bring(er)/
onser brieve(n) in zijne(n) name Ende den selven peete(re)n/
en(de) sijnder huysvr(ouw)[en] in gevalle van oppositie(n) dach/
van rechte te bescheyden(e) alh(ier) voir meye(r) ende scepen(en)/
op heden mits verstrijke van genecht(en) dienen(de) ald(air)/
gheen van hen noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen en es/
gecompareert Den voirs(creven) geleydden compare(re)nde/
en(de) trecht voirts versueken(de) soe hebbe(n) scepen(en) van/
loeven(e) ter maniss(en) smeyers gewesen met vo(n)nisse nae/
dien hen behoirlijck gebleken was bij cleerniss(en) jans/
dridons bode des(er) stad de leveri(n)ge en(de) dachbesch(eydinge)/
nae inhoudt svoirs(creven) briefs bijde(n) diene(r) van rotselair/
gedaen te zijne datme(n) den geleydden vand(en)/
geleverden goeden houden sal in de macht van zijnen/
scep(enen) brieve(n) soe verre alst noch voir scepen(en) comen/
es In sca(m)pno cor(am) om(n)ib(us) dempt(is) pynnock borch/
febr(uarii) xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer