SAL7783, Act: V°278.2-R°279.1 (548 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°278.2-R°279.1  
Act
Date: 1499-04-11

Transcription

2020-04-27 by Willy Stevens
It(em) den dach van rechte op heden dienen(de) tusschen
//
den scouth(eyt) van assent ten eenre ende gheerde de/
gruyte(re) als p(ro)cur(eur) van ja(n)ne moelendijcx ter ande(r)/
zijden es uuytgestelt bij consente h(er) laureys/
vand(en) vynne die renu(n)c(ierende) voir den selve(n) scouth(eyt)/
innestaet gheen recht te vorde(re)n bynne(n) middelen/
tijde tot van heden over een maent naistc(omende) om/
alsdan te dienen (et)c(etera) Cor(am) tymple crol ap(ri)lis xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-27 by Jos Jonckheer