SAL7783, Act: V°280.1 (553 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°280.1  
Act
Date: 1499-04-11

Transcription

2020-04-29 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge h(er) jans pynnock ridders die/
met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) overlang gepasseert heeft/
ende houden(de) es vijfthien goud(en) rijders erflijck aen/
ende op de goeden jacops uuyten lyemi(n)gen h(ier)nae/
bescreve(n)Te weten(e) op eene(n) hof met zijne(n) toebehoirte(n)/
houden(de) iii(½) dach(maelen) geleg(en) te willebring(en) geheeten/
hennen moens hof It(em) op eene(n) hof mette(n) beempde/
dair toebehoiren(de) (et)c(etera) en(de) op meer ande(re) goede nae inhoudt/
d(er) brieve(n) met brieve(n) van des(er) stad gescreve(n) es geweest/
aenden meye(r) van cumptich oft zijne(n) stadhoude(r) te willebring(en)/
Ende ernstelijck versocht alle deselve goede metgaders/
den haeflijken goeden dair op wesende den p(ro)p(ri)etar(is)/
vanden gronde toebehoiren(de) te leve(re)n ende peyslijck te/
doen volgen den voirs(creven) geleydden h(er) ja(n)ne oft den/
bring(er) ons(er) brieve(n) in zijne(n) name Ende in gevalle van/
oppositien den voirs(creven) jacoppe ende sijne(n) wynne(n) dach/
te bescheyden(e) dienen(de) op heden voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(e) aldair zij noch nyema(n)t van hue(re)n wegen/
en compareerde den p(ro)cur(eur) des voirs(creven) h(er) jans compare(re)nde/
en(de) trecht voirts versuekende soe hebbe(n) scepen(en) van/
loeven(e) ter manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse nae/
dien hen gebleken was bij c(er)tificatie(n) gorijs vand(er) masen/
die c(er)tificeerde als diene(r) smeyers van cu(m)ptich de leveri(n)ge/
en(de) dachbesch(eydinge) voirs(creven) nae inhoudt sbriefs gedaen te/
hebben(e) datmen den voirs(creven) h(er) ja(n)ne pynnock vand(en)/
geleverden goeden houden sal inde macht van zijnen/
scepen(en) brieve(n) soe verre alst noch voir scepen(en) comen/
is in scampno Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-27 by Jos Jonckheer