SAL7783, Act: V°281.2 (556 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°281.2  
Act
Date: 1499-04-13

Transcription

2020-04-27 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge h(er) peet(er)s vandermoelen priest(er)s als p(ro)cur(eur)/
der wettiger kinde(re)n willems wijlen maes geleyt zijnde nae/
des(er) stad recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieven van loeven(e) tot alle den goeden beyde have/
ende erve jans ende meest(er) jacops van gheele soe wair/
die gelegen zijn met brieve(n) van des(er) stad gescreven es/
geweest aenden meye(r) van sichen(en) oft zijne(n) stadhoude(r)/
tot moelenbeke ende ernstelijck versocht alle deselve goede(n)/
te leve(re)n ende te doen volgen den voirs(creven) geleydden oft/
den bringer ons(er) brieve(n) in zijne(n) name ende daneele en(de)/
ja(n)ne gebruede(re)n kinde(re)n des voirs(creven) jans in gevalle van/
oppositien dach van rechte te bescheyden(e) op heden dienen(de)/
Aldair niema(n)t van hue(re)n wegen en comp(ar)eerde den/
geleydden compare(re)nde ende trecht voirts versuekende/
soe hebben de scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers/
gewesen met vo(n)nisse nae dien hen gebleken was/
bij cleernissen jans dridons bode van des(er) stad de leveri(n)ge/
voirs(creven) bijden voirs(creven) meye(r) gedaen te wesen en(de) p(ar)tien/
dachbesch(eydinge) datmen den geleydde(n) vand(en) geleverde(n) goeden/
houden sal inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) soe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) come(n) in in scampno Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-27 by Jos Jonckheer