SAL7783, Act: V°282.2 (559 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°282.2  
Act
Date: 1499-04-13

Transcription

2020-04-27 by Willy Stevens
It(em) daneel ghielinx lijne(n)weve(r) heeft geloeft thomase/
ende gabriel betermans gebruede(re)n sesse ryns guld(en)/
iiii(½) stuvers de xiiii(½) st(uvers) dairaf bynne(n) eender maent/
naistcomen(de) thien stuvers dairaf bynne(n) eender maent/
dair nae ende alsoe voirts nae dyerste maent thien/
stuvers elke maent totdat de voirs(creven) so(m)me geheel/
sal sijn gevallen ende betaelt quol(ibe)t ass(ecutu)[m] elken dair/
af zijne helicht Consente(re)nde de voirs(creven) gabriel dat/
ja(n)nes hardewijck zijne helicht van maende(n) te maenden/
heffen sal moegen oft dair voe(r) trecht versueken ende/
vervolgen met conditien soe verre hij e(n)nig(er) t(er)mijn/
liet overgaen ombetaelt alsoe dat deene maent/
dande(r) verreycte dat al gevalle(n) sal sijn Cor(am) ambob(us)/
burg(imagistr)[is] aprilis xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer