SAL7783, Act: V°287.2 (564 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°287.2  
Act
Date: 1499-04-15

Transcription

2020-05-03 by Willy Stevens
It(em) es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)gen dat hem/
de voirs(creven) goirt dair uuyt sal moegen doen beleyden/
alst hem belieft tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
des voirs(creven) peet(er)s ende hem dair mede doen lossen van/
alsulken borchtochten als dair voe(r) hij voir den selve(n) peete(re)n/
borghe staet Te weten(e) aen willem(me) van gheele ende/
jorijse vander ast voir eene(n) peeter erflijck It(em) aen/
willem(me) van gheele voirs(creven) voir xiiii st(uvers) erflijck It(em) aen/
matheeuse ghiels voir eene(n) r(yns) g(ulden) lijfpen(sien) It(em) en(de) aen/
clase van hugarden cousmake(r) voir eene(n) r(yns) g(ulden) lijfpen(sien)/
Ende van allen ande(re)n borchtocht(en) dair inne deselve/
goirt voir den selven peete(re)n mach verbonden staen/
oft naemaels verbonden sal moegen wordden in e()niger/
manie(re)n met allen costen zij wa(r)en van rechte oft ande(re)/
die hij int vervolgen van dien soude moegen lijden Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer