SAL7783, Act: V°289.2 (570 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°289.2  
Act
Date: 1499-04-18

Transcription

2020-07-20 by Willy Stevens
Nae dien peet(er) vand(en) berghe ende art vand(er) eect voirtijts/
bij supplicatie(n) te kynne(n) hebbe(n) geg(even) tgroot int(er)est vander/
stad aengaen(de) der lantwijn ass(ecutum) bij hen verpacht mits/
dat die staet opden iiii[en] pot Ende den selven raet/
hierop gesproken heeft metten leden die beg(eer)t hebben/
den voirs(creven) iiii[den] pot verandert te hebben(e) en(de) gesedt/
te wordden(e) opden v[en] pot sijn den voirs(creven) raet/
ter p(rese)ntien vanden twee rintmeesters inden name/
vander stad ter eenre ende de voirs(creven) peeter ende/
arnt ter ande(r) zijden met malcande(re)n veraccordeert dat/
voirtaen(e) dassijse staen sal opden vijfsten pot ende/
dat de voirs(creven) rintmeesters inden name vander/
stad hen dair voe(r) cortten ende afslaen sullen hondert/
ryns guld(en) te xx st(uvers) tstuck in pleno (con)s(ili)[o] opidi/
aprilis xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer