SAL7783, Act: V°295.2 (579 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°295.2  
Act
Date: 1499-04-20

Transcription

2020-05-05 by Willy Stevens
Nae dien de huysvrouwe (christ)iaens boone met/
drie rasteme(n)ten behoirlijck nae des(er) stad recht/
gevolcht heeft op seke(re) haeflijke goede toebehoiren(de)/
eene(n) vrouwe p(er)soen geheete(n) de groote stijne en(de)/
dat voir seke(re) schult die deselve stijne haer sculd(ich)/
was ende de conde d(air)af heeft doen doen soe/
dat behoirde Soe hebbe(n) scep(enen) van loeven(e) mits/
dat hem niema(n)t d(air)teg(en) en opponeerde ende/
de voirs(creven) vrouwe boens trecht voirts versochte/
ter maniss(en) smeyers gewes(en) met vo(n)nisse ierst/
aenhoirt hebben(de) ja(n)ne beerain vorste(r) die cleerde/
de drie rasteme(n)ten en(de) conde gedaen te hebben(e)/
dat de selve vrouwe boons sculd(ich) was hue(re) schult/
te verifice(re)n bij eede ende d(air)entynden recht/
dwelc zij dede en(de) cleerde hue(re) scult op neghen/
rins guld(en) en(de) xii st(uvers) sond(er) cost en(de) co(m)mer D(air)op/
scepen(en) voirts gemaent gewesen hebbe(n) met vo(n)nisse/
dat de voirs(creven) vrouwe boons hue(re) voirs(creven) gebreken/
aen de voirs(creven) goede sal moegen verhalen behalve(n)/
ofter yet overt dat zij dat wederkee(re) ende ofter/
gebreckt dat zij dat voirts volge met rechte/
Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer