SAL7783, Act: V°306.2 (600 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°306.2  
Act
Date: 1499-04-29

Transcription

2020-05-07 by Willy Stevens
It(em) jacop herrions ende jan herrions gebruede(re)n woenen(de)/
ter wolfshagen in p(rese)ntia hebbe(n) genome(n) tegen/
h(er) ja(n)ne vlas p(ro)cur(eur) m(ijns) hee(ren) des p(re)laets van/
vlierbeke de p(er)cheele(n) van landen hiernae volgen(de)/
Ierst twee boende(re)n lants geleg(en) int licht paulo/
tusschen de goede sgodshuys van sinte mertens/
ter eenre gorijs vranx ter ande(re) der erfgename(n)/
van bettenrode ter derder en(de) derfgename(n) wout(er)s/
ackerman ter vierder zijden It(em) een stuck lants/
houden(de) i(½) boender tusschen de goede der erfgename(n)/
van bettenrode voirs(creven) en(de) goirts van kessele ter/
Te houden te hebben ende te wynne(n) van half/
merte lestleden eene(n) t(er)mijn van zesse ja(r)en lang/
due(re)nde eemp(er)lijck vervolgen(de) elcx jairs om ende/
voe(r) acht mudden corens pag(abilis) c(um) va(n)no mens(ur)[e] lovan(iensis)/
alle ja(r)e sint andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) en(de) int/
voirs(creven) godshuys te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met cond(iti)[en]/
dat de voirs(creven) wynnen de voirs(creven) landen sullen/
wynne(n) werven wel ende loflijck gelijck regenot(en)/
boven ende beneden ende die laten tsijnen/
afscheyden(e) te weten(e) de twee boede(re)n brake/
en(de) dander stortte eens o(m)megedaen It(em) en sullen/
die tot hue(re)n drie leste ja(r)en niet moegen hoervruchte(n)/
Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) Cor(am) eisd(em
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer