SAL7783, Act: V°311.3-V°313.1 (605 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°311.3-V°313.1  
Act
Date: 1499-04-29

Transcription

2020-05-09 by Willy Stevens
It(em) henrick van landen(en) sone wijlen sevaes woenen(de)/
te roosbeke in p(rese)ntia heeft genome(n) ende bekint/
genomen te hebben(e) van h(er) ja(n)ne vlas priester/
p(ro)cur(eur) des prelaets sgodshuys van vlierbeke alle/
alsulken goeden als tvoirs(creven) godshuys heeft liggen(de)/
te roosbeke ende te breyshem gelijkerwijs henrick/
voirs(creven) die tot noch toe gehouden heeft te houden/
te hebben ende te wynnen van half merte lestleden/
eene(n) t(er)mijn van neghen ja(r)en lang due(re)nde deen/
nae dander sonder midden vervolgen(de) Elcx jairs/
dairenbynnen voe(r) ende o(m)me seventhien mudd(en)/
rogs goet ende payabel der maten van thiene(n) en(de)/
pacht van roosbeke Te weten(e) sesse halste(re)n der/
selver maten van thienen voir elck mudde ge(re)kent
//
sint andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen(e) ende te vlierbeke/
int godshuys oft te loeven(e) dairt mijne(n) hee(re) believe(n)/
sal te leve(re)n jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met vorweerden dat de voirs(creven) wy(n)ne/
de voirs(creven) landen wel ende loflijck wynne(n) werven/
ende mesten sal gelijck regenote(n) boven ende/
beneden ende die laten tsijne(n) afscheyden(e) gelijck/
hier nae volcht Te weten(e) yerst (½) dach(mael) lants/
voe(r) fierens gat regenote jan boxhore(n) ter eenre/
die langhestrate ter ande(re) katlijne botsarts t(er) derder/
en(de) tcloost(er) van bethleem ter vierder zijden It(em) (½) dach(mael)/
opden strijdriesch regenote goirt vand(er) moelen/
ter eender de kinde(ren) opt kerckhof ter ande(re) wouter/
ruelens kinde(re) ter derder en(de) die langhestrate/
ter vierder zijden It(em) een dach(mael) lants geleg(en) oic/
te breyshem opt roedeken reg(enote) h(er) wout(er) de/
brieve(re) ter eenre de capelle van breyshem ter ande(re)/
die langhestrate ter derder ende troedeke(n) ter vierder/
zijden It(em) een dach(mael) geleg(en) te breyshem inden/
volput inde delle reg(enote) die tafel van thiene(n) ter/
eenre jan boxhoren ter ande(re) roelofs opt kerckhof/
kinde(re) ter derder ende de hee(re)n van bethleem ter/
vierder zijden It(em) (½) dach(mael) opden strijdriesch reg(enote)/
ermelijn laureys ter eenre tcloost(er) van cabekke/
ter ande(re) It(em) (½) dach(mael) opden wolput achter jans/
van oppendorp ter eenre jan baers ter ande(re)/
joes absoloens in twee zijden die tafel va(n) thiene(n)/
ter vierder zijden It(em) een stuck lants geleg(en) te/
roosbeke inden scoerwech te valveken werts/
regenote henr(ick) van landen(en) ter eender wouter/
van coleem ter ande(re) daneel van wese(re) ter derder/
It(em) (½) boender te roesbeke aende heymoele(n)strate
//
de jouffr(ouwe) wittemans ter ande(re) eeben van couthem/
ter derder en(de) henr(ick) van landen(en) ter iiii[ter] zijden/
It(em) xx royen lants te roosbeke aen lambrecht/
maes lant aen tpadeken reg(enote) jan van landen(en)/
ter eenre arnt van peer ter ande(re) en(de) henrick/
van lymborch ter derder zijden It(em) (½) dach(mael) lants/
te roosbeke aen tvalveken dairmen gaet van/
roesbeke te breyshem wert reg(enote) henr(ick) van/
landen(en) ter eenre die coutergrecht ter ande(re) die/
kerke van roesbeke ter derder en(de) m(ijn) hee(re) van s(in)t/
cornelijs ter vierder zijden Dese voirs(creven) p(er)cheelen/
moet hij al laten met rogge besaeyt wel ende/
loflijck op sijn vie(r) getidige voren It(em) yerst (½)/
dach(mael) lants geleg(en) te breyshem opden beck reg(enote)/
die bielycoutstrate t(er) eenre tcap(it)le van thienen/
ter ande(re) henr(ick) lambrechts ter derder zijden It(em)/
i(½) dach(mael) lants geleg(en) te breyshem inden wech/
dairmen ter galgen wert gaet reg(enote) joes absoloens/
t(er) eenre jans kinde(re) van oppendorp ter ande(re)/
joes voirs(creven) ter derder en(de) tcap(it)le van thiene(n) ter/
vierder zijden It(em) een dach(mael) aende galgerstrate/
reg(enote) jan die hertoge ter eenre joes absoloens/
ter ande(re) die galgerstrate ter derder ende den/
wech te vissenaken wert gaende ter vierd(er) zijden/
It(em) (½) dach(mael) geleg(en) te breyshem opt galgervelt/
reg(enote) de capellane(n) van thienen t(er) eenre henr(ick)/
van wersbeke ter ande(re) joes absoloens ter derder/
en(de) die byelicouterstrate ter vierder zijden It(em) drie/
vie(re)ndeele lants geleg(en) te roesbeke aende/
groothage reg(enote) jan van welde ter eenre tclooster/
van bethleem ter ande(re) de coutregrecht ter derder/
It(em) een stuck lants geleg(en) te roesbeke geheete(n)/
stalbosch reg(enote) die kerke van willebring(en) ter eenre/
henr(ick) van lymborch ter ande(re) It(em) een dach(mael) luttel
//
min oft meer gelegen te roosbeke aen peeters/
vriesenpoel strecken(de) tot aende beempde regenote/
henr(ick) portmans ter eenre henrick van landen(en)/
willems sone ter ande(re) en(de) peeter de hane inden/
hert ter derder zijden It(em) (½) dach(mael) luttel min oft/
meer geleg(en) bove(n) peeters vriesen poel ter cu(m)ptich/
heyden wert reg(enote) jan van berthem t(er) eenre peeter/
die hane ter ande(re) en(de) de fermerie van loeven(e) ter/
derder zijden It(em) een stuck lants geheeten den/
neyghelspoel reg(enote) henr(ick) van landen(en) ter eenre/
arnt van peer ter ande(re) en(de) goirt galuys ter derder/
It(em) (½) boender geleg(en) te roesbeke opten savelle/
reg(enote) arnt van peer t(er) eenre henr(ick) van lymborch/
ter ande(re) henr(ick) sanne(n) ter derder en(de) die coutergrecht/
ter vierder zijden Alle dese voirs(creven) p(er)cheelen/
vanden somerart sal hij laten stortte geheel/
It(em) (½) dach(mael) lants geleg(en) te breyshem achter die/
capelle reg(enote) voe(r) daertgat art haechmans/
t(er) eende(re) die capelle ter ande(re) en(de) joes abs(oloens) t(er) derder/
It(em) een dach(mael) geleg(en) te breyshem achter colijns/
hof reg(enote) aelbrecht van couthem t(er) eenre henr(ick)/
lambrechts ter ande(re) roelofs opt kerchof kinde(re) ter/
derder en(de) aelbr(echt) van couthem voirs(creven) ter iiii[er] zijd(en)/
It(em) (½) dach(mael) opde vloete reg(enote) peet(er) van couthem/
ter eenre die byelicoutstrate ter ande(re) die callijnstrate/
ter derder zijden It(em) (½) dach(mael) gelegen te breyshem/
inden vissenakers wech reg(enote) die capp(it)l(en) va(n) thiene(n)/
t(er) eenre en(de) henr(ick) lambrechts ter ande(r) zijden It(em)/
(½) dach(mael) geleg(en) te breyshem opde vloyte reg(enote)/
yde boutersems t(er) eenre en(de) die byelicoutstrate ter/
ande(r) zijden It(em) (½) dach(mael) geleg(en) te breyshem/
aende strate reg(enote) cornelijs boeten ter eenre peet(er)
//
van couthem ter ande(r) zijden en(de) die byelicoutstr(ra)te/
ter derder It(em) i(½) dach(mael) luttel min oft meer geleg(en)/
te roesbeke opden couthe(r) te veerdal weert reg(enote)/
arnt van peer t(er) eenre meeus de muyse(re) t(er) ande(re)/
h(er) henr(ick) brabants ter derder en(de) ydeken van weze(re) ter/
iiii[er] zijden It(em) drie vierdele lants geleg(en) te roosbeke/
boven tvalveken reg(enote) die cap(it)l(en) van thiene(n) t(er) eenre/
willem veeskens ter ande(re) willem van berlair t(er) derder/
en(de) arnt van peer ter vierder zijden It(em) een boender/
lants geleg(en) te roesbeke te veerdal wert aenden/
wouwe(r) reg(enote) henr(ick) lambrechts t(er) eenre die cout(er)grecht/
ter ande(re) en(de) den herwech te thiene(n) wert gaende/
ter derder zijden It(em) een stuck lants geleg(en) te roesbeke/
aende heystrate reg(enote) henr(ick) van landen(en) in twee/
zijden en(de) de heystrate ter derder zijden dese p(er)cheelen/
al brake geheel Met cond(iti)[en] ende vorweerden dat/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) landen dyerste jair/
om niet hebben sal sonder dairaf e(n)nigen pacht te geven(e)/
Ende alle dese vorweerden (et)c(etera) Cor(am) h(er)meys borch ap(ri)lis/
penult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer