SAL7783, Act: V°322.2 (623 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°322.2  
Act
Date: 1499-05-23

Transcription

2020-05-17 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge wouters van langrode geleyt/
zijnde nae des(er) stad recht voir sijn wettich gebreck/
uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot allen/
den goeden beyde have ende erve onder den ande(re)n/
henricx de scheepe(re) ende jans boone soe wair/
die gelegen zijn met brieve(n) van des(er) stad/
gescreve(n) es geweest aende(n) meye(r) van s(in)t peet(ers)rode/
oft zijne(n) stadhoude(r) Ende ernstelijck versocht alle/
der selver p(er)soene(n) goeden te leve(re)n ende te doen volgen/
den voirs(creven) geleydden oft den bringer ons(er) brieven/
in zijnen name ende den selve(n) p(er)soene(n) dach/
te bescheyden voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) in/
gevalle va(n) oppositien welken dach op heden diende/
Ald(air) niema(n)t van hen [weg(en) des voirs(creven) jans] en compareerde den voirs(creven)/
geleydden compare(re)nde ende trecht voirts versueken(de)/
soe hebben scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers/
gewesen met vo(n)nisse nae dien hen ghebleken was/
bij cleerniss(en) jans dridons bode de leveri(n)ge ende/
dachbescheydinge voirs(creven) nae inhoudt sbriefs geschiet/
te zijne datmen den voirs(creven) geleydden vand(en)/
voirs(creven) geleverden goeden [des voirs(creven) jans boone] houden sal in de macht/
van zijne(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n) soe verre alst noch/
voir scepen(en) comen is in sca(m)pno maii xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer