SAL7783, Act: V°324.3-R°325.1 (629 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°324.3-R°325.1  
Act
Date: 1499-05-24

Transcription

2020-07-20 by Willy Stevens
It(em) hee(re)n jan van opthielt meest(er) peeter va(n) caverson/
claes petri ende arnoldus trot prieste(re)n capellane(n)/
der kercken van s(in)t peet(er)s te loeven(e) als meesters/
vander distributien der selver capellane(n) in p(rese)ntia/
hebben gekint ende geleden dat henrick de heymo(m)mez/
hen met gereede(n) pe(n)ningen dairaf zij hen bekynne(n)/
vernuecht ende betaelt te zijne volcomelijck gelost/
en(de) afgequeten heeft met vollen pachte alsulken/
drie ryns guld(en) erflijck als de voirs(creven) meest(er)s vander
//
distributien den xxvii[en] dach van nove(m)ber a(nn)[o] xiiii[c]/
lxxxvii lestleden vercregen hadden opde naebescreve(n)/
goeden wijlen anthonis van wynghe meyers van/
libbeke als hij leefde nu des voirs(creven) henricx te holsbeke/
gelegen Te weten(e) aen ende op thof ter straten/
metter toebehoirt(en) ende metten huysen hove(n) stallen/
schue(re)n boogarde en(de) eene(n) stucke wynnens lants/
houden(de) tsamen drie boende(re)n paulo It(em) op een stuck/
beempts houden(de) iiii(½) boende(re)n geleg(en) te holsbeke/
voirs(creven) tusschen den ertwech ter eenre tschoergat/
ter ande(re) tholsbekerbroeck ter derder en(de) cattest(ra)te/
ter vierder zijden Scelden(de) den voirs(creven) henrick de/
voirs(creven) goede en(de) allen ande(re)n d(air)af quijt promitt(entes)/
null(atenus) alloqui renu(n)c(iantes) sed war(ans) p(ro)ut Cor(am)/
pynnock boechout maii xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer