SAL7783, Act: V°334.2-R°335.1 (645 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°334.2-R°335.1  
Act
Date: 1499-05-28

Transcription

2020-07-17 by Willy Stevens
It(em) sijn bleven ende gevallen den voirs(creven)/
pauwelse in zijne deylinge de goede hier/
nae bescreven Ierst sesse stuv(er)s pet(er)s myn/
eene(n) st(uver) oic die ond(er) wijlen henricke/
en(de) denijse sijne(n) brued(er) in deylinge(n) gevalle(n)/
wa(r)en van dien nege(n) ende eene(n) halve(n)/
guld(en) pet(er)s die wijlen jan van scaetbroeck/
v(er)creech int jair ons hee(re)n xiiii[c] lxv xxi/
dage in m(er)te op seke(re) goede jans van/
quaderebbe gelijc dat blijct bij eene(n) lee(n)brieve/
vand(er) selver daet ond(er) den hof des jonckers/
van ghete It(em) tderdel van twee guld(en) rijd(er)s/
erflic van dien vie(r) gelijken guld(en) rijders/
die wijlen roelof van scaetbroeck v(er)creech/
int jare xiiii[c] liii m(ar)cii ix met scepen(en)/
brieven van loven(e) aen en(de) op een huys
//
met zijnd(er) toebehoirten gelegen inde scepstrate/
tusschen de goede claes sc(er)baens en(de) der weduwe(n)/
oft erfgename(n) wouters wijlen maes strecken(de)/
acht(er)weerts totten goeden desselfs wijlen wout(er)s/
nu toebehoi(r)ende pete(re)n de naen vallen(de) half/
ix[a] septembris en(de) half ix[a] m(ar)cii met cond(ici)[en]/
ende voirw(er)den ut in p(ri)ma eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer