SAL7783, Act: V°335.2-R°336.1 (648 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°335.2-R°336.1  
Act
Date: 1499-05-29

Transcription

2020-07-17 by Willy Stevens
It(em) jacop (christ)iaens vissche(r) in p(resen)cia heeft/
gehuert ende bekint gehuert te hebben(e)/
tegen gorde vanden berghe sone wijlen pet(er)s/
die hem mits des(en) bekint v(er)huert te hebben(e)/
eene(n) wouwe(r) geheeten den groote(n) heyst/
wouwe(r) gelegen te love(n)joel aen de molen/
Te houden en(de) te hebben in hueringe(n) van/
half m(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn van twelf/
jai(r)en lang due(re)nde deen nae dande(r) sond(er)/
middel vervolgen(de) elcx jairs om en(de) voir/
vijf rinsch guld(en) te xx st(uvers) tstuck jairlijcx te/
half m(er)te te betalen(e) d(air)af dyerste paeye/
v(er)schijnen sal te half m(er)te naistcomen(de) op/
alsulken cond(ici)[e] dat de voirs(creven) jacop den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den voirs(creven) wouwe(r) sal/
houden vegen ende ruymen wel en(de)/
loflijc en(de) den lesch doen maeyen als dat/
behoeven sal Ende de voirs(creven) gordt sal/
de arke mogen doen trecken als vloet/
van wate(r) wesen sal sond(er) jacoppe oft zijne(n)/
vissche(r) schade te doen(e) Desgelijcx sal gordt/
tselve moge(n) doen als hij des and(er)ssins/
van doen(e) sal hebben ende sal gordt sculdich/
sijn vast te houden(e) de arken soe dat de/
visschen daer bij nyet uuyt en vlieten/
It(em) dat gordt sal moge(n) opden selven/
wouwe(r) swane(n) houden gelijc hem dat/
gelieve(n) sal It(em) want gord den voirs(creven)/
jacoppe gelevert heeft twee en(de) een/
half hondert antenoys soe es vorw(er)de/
dat jacop ten lesten jai(r)e den voirs(creven) gorde
//
insgelijcx opden selven wouwe(r) leve(re)n sal/
gelijke ii(½)[c] a(n)thenoys Ende alle dese/
voirw(er)den (et)c(etera) Coram pynnock tymple/
maii xxix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer