SAL7783, Act: V°338.2-R°339.1 (656 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°338.2-R°339.1  
Act
Date: 1499-06-03

Transcription

2020-06-29 by Willy Stevens
It(em) symoen van breetzijp sone wijlen willems/
in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint genome(n)/
te hebben(e) van daneele vanden hornicke/
sone wijlen jasp(er)s de lande hier nae bescr(even)/
Te weten(e) i(½) dach(mael) opt leepschervelt It(em) noch/
i(½) dach(mael) ald(aer) It(em) een dach(mael) opden winckel/
It(em) (½) boend(er) opt ruyt(er)svelt Alle welke/
lande voirs(creven) hij tsijne(n) afscheyden(e) laten sal/
al met wynt(er)coren(e) gelijc regenooten/
It(em) iii(½) dach(mael) op tgroot keyst(er)velt Item een dach(mael)/
te he(re)nt opt cleynvelt alle brake It(em) een/
half boend(er) lants opt bloem(er)svelt en(de) dat/
sal hij laten ten g(er)sten lande It(em) eene(n) beempt/
op dwascheeussel geleg(en) It(em) (½) boend(er) aen/
daenwedde te werchte(r) It(em) eenen beempt/
geheeten de gote inde p(ro)chie van werchte(r)/
It(em) een dach(mael) beemps gelegen aen dwercht(er)/
broeck It(em) ii(½) dach(mael) beemps int scepstal/
It(em) een dach(mael) beemps helicht wynni(n)g(en)
//
inde hage te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
van half m(er)te lestleden eenen t(er)mijn van twelf/
ja(r)en lanck due(re)nde deen nae dande(r) sond(er)/
middel vervolgen(de) elcx jaers dae(re)nbynne(n)/
om ende voir vie(r) ende een half mudde(n)/
rogs pacht ende mate van loven(e) cu(m) va(n)no/
alle ja(r)e s(in)t andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e)/
ende te loven(e) oft te voshem daert den voirs(creven)/
daneele believe(n) sal te leve(re)n den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Ende de voirs(creven)/
beemden om en(de) voir sesthien en(de) eene(n)/
halven hollan(sche) guld(en) te xvi st(uvers) tstuck alle/
ja(r)e s(in)t m(er)tensmisse te betalen(e) It(em) sal de/
voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande sijnen t(er)mijn/
due(re)nde wynnen werve(n) en(de) mesten/
wel en(de) loflijc gelijc regenooten bove(n)/
ende beneden It(em) sal de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) beemden grichten vagen ruyme(n)/
ryolen en(de) bevreden soe dat behoirt en(de)/
d(air)toe mogen afhouwen alle tru(n)chout/
ende doirnen om te vrede d(air)mede te/
v(er)maken(e) It(em) sal de wynne moge(n) afhouwe(n)/
alle v(er)droochde willegen en(de) voir elke/
twee leven(de) poten setten ende die wel/
verdoirnen It(em) en sal de voirs(creven) wynne/
de voirs(creven) lande ten voirs(creven) drie leste ja(r)en nyet/
mogen hoervruchten It(em) sal de voirs(creven) wynne/
alle chijse(n) jairlijcx sculdich sijn te betalen(e)/
in afslage van des voirs(creven) is alsoe dat/
d(air)af gheene schade en come It(em) de voirs(creven)/
daneel sal gehoud(en) sijn sijnen wynne/
te geven(e) alle ja(r)e een paer goed(er) schoene(n)/
It(em) oft soe gebuerde dat de voirs(creven) wyn/
scheyden woude dwelc hij doen mach/
ten yersten drie jai(r)en dat hij dat daneele/
sal moete(n) cu(n)digen een jair te voe(re)n/
En(de) alle dese vorw(er)den (et)c(etera) Cora(m) buetsele/
boech(out) junii t(er)cia
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer