SAL7783, Act: V°351.3-R°352.1 (674 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°351.3-R°352.1  
Act
Date: 1499-06-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-08 by Willy Stevens
It(em) h(er) dierick lebegghe ridde(r) in p(resen)tia/
heeft bekint v(er)cocht te hebben(e) diericke/
p(er)soens sone wijlen jans [voir eene seke(re)/
so(m)me van pe(n)ni(n)g(en)/
d(aer)af hij hem/
bekinde v(er)nuecht/
te zijne] een stuck/
beemps houden(de) een half boend(er) vel/
circit(er) gelegen terps ter plaetsen geh(eeten)/
lilie(n)boog(ar)de tusschen de goede thoefs ten/
bruele en(de) de goede des voirs(creven) hee(re)n dier(icx)/
gehouden ten erve van ph(ilip)e vanden/
heetvelde Geloven(de) den voirs(creven) diericke/
p(er)soons ad mo(nicionem) gued(ing)[e] en(de) vestich(eyt) te
//
doen(e) voir hof en(de) hee(re) d(air)af men de voirs(creven) goede/
houden(de) is et sat(is) et war(ans) sub uno scuto te/
xxviii st(uvers) p(re)d(i)c(t)o ph(ilipp)o vanden heetvelde ta(m)q(uam) p(ro)ut/
met cond(iti)[en] soe v(er)re men namaels myn/
betaelde voir den voirs(creven) schilt dan xxviii dat sal/
den voirs(creven) hee(re)n dier(icke) te bate(n) comen Cora(m) hermeys/
boech(out) junii xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1 [links in de marge V°351]
Date: 1499--
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-08 by Willy Stevens
voir eene seke(re)/
so(m)me van pe(n)ni(n)g(en)/
d(aer)af hij hem/
bekinde v(er)nuecht/
te zijne
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer