SAL7783, Act: V°357.2-R°358.1 (688 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°357.2-R°358.1  
Act
Date: 1499-06-12

Transcription

2020-06-15 by Willy Stevens
It(em) jouffr(ouw)[e] katline van dongelb(er)ge wed(uw)[e]/
jans wijlen vanden tymple met/
consente raes van grave(n) nu t(er)tijt huers/
mans in p(rese)ntia heeft gekint en(de) geleden/
dat huer de pat(er) sgoidshuys vanden troone/
inden name desselfs goidshuys met gereed(en)/
penni(n)ge(n) d(aer)af zij haer bekinde v(er)nuecht/
en(de) betailt te zijne volcomelijc gelost/
ende afgequete(n) heeft alsulken thien guld(en)/
croone(n) der mu(n)ten sconi(n)cx van vrancrijke/
te xxiiii st(uvers) tstuc en(de) drie pl(a)c(ken) voir den st(uver)/
jairlijker ende erffliker rinte(n) vallen(de)/
half p(rim)[a] septe(m)br(is) en(de) p(ri)ma m(ar)cii als jouffr(ouw)[e]/
katline van ov(er)wynghe weduwe henr(icx)/
wijlen vanden berghe hue(re) oude moed(er)/
hadde met brieve(n) besegelt mette(n)/
zegele vanden selve(n) conve(n)te aen en(de)/
op tvoirs(creven) goidsh(uys) en(de) alle de goede desselfs/
gelijc dat blijct bijden selven brieve(n) vand(er)/
daet xiiii[c] lxxv p(ri)ma m(ar)cii welke thien/
croone(n) erflic huer als zij v(er)cleerde in hue(re)n/
weduwe(n) stoele ae(n)comen en(de) v(er)storve(n) sijn/
nae de doot en(de) aflivich(eyt) henricx wijlen
//
vanden berghe huers ooms Scelden(de) mits dien/
vanden selven x croone(n) erflic volcomelijc/
quijt tvoirs(creven) goidsh(uys) de goede d(aer)voe(r) v(er)obligeert/
en(de) allen ande(re)n dien dat ae(n)cleven mach/
promitten(tes) non alloqui sed war(ans) erga/
quoscu(m)q(ue) et sat(isfacere) siquid p(ro)ut Cor(am) pynnock/
hermeys junii xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer