SAL7783, Act: V°358.1 (690 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°358.1  
Act
Date: 1499-06-13

Transcription

2020-07-15 by Willy Stevens
Allen (et)c(etera) dat ph(ilip)s vand(er) molen heeft/
getra(n)sporteert ende ov(er)gegeve(n) andriese/
debelleva coopman van saeye de helicht/
vanden penni(n)gen die(n) deselve ph(ilip)s/
heffen sal soude van nu vortaen(e)/
tot seke(re)n toecomen(de) t(er)mijne(n) soe hij d(aer)af/
sal appointe(re)n met des(er) stadt ter caus(en)/
vanden penni(n)gen die deselve stadt/
den voirs(creven) ph(ilip)e sculdich es welke helicht/
voirs(creven) de voirs(creven) andries sal heffen tott(er)/
so(m)men van achtien ponden en(de) vijf s(chellingen) gr(ote)/
vl(ee)ms d(aer)inne de selve ph(ilip)s met/
twee zijne obligatien v(er)bonden was ende/
heeft d(aer)o(m)me geconst(itueer)[t] sond(er) e(n)nich wed(er)roepe(n)/
den voirs(creven) a(n)driese en(de) willem(me) de wale/
om de voirs(creven) helicht tott(er) so(m)men toe voirs(creven)/
ind(er) manie(re)n voirs(creven) te mane(n) teysschen (et)c(etera)/
promittens ratu(m) et sat(is) de cessio(n)e/
p(ro)ut Cor(am) borch boech(out) junii xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer