SAL7783, Act: V°364.3-V°365.1 (703 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°364.3-V°365.1  
Act
Date: 1499-06-17

Transcription

2020-09-24 by Willy Stevens
It(em) jan zoram geheeten de keersmake(re) en(de)/
willem van bierbeke al(ia)s van wilre de/
jonghe in p(rese)ntia hebben genome(n) en(de) bekynne(n)/
genome(n) te hebben(e) van h(er) anthonijse bruyni(n)cx/
en(de) henricke de heymomes pechte(re)n/
vand(er) thienden der hee(re)n van s(in)[te] pauwels/
te luydick eene thiende geheeten de/
braba(n)tsche thiende te nodebeke en(de) d(aer)omtri(n)t/
gelegen gelijkerwijs en(de) soe v(er)re de voirs(creven)/
jan joron de selve thiende eene(n) t(er)mijn van/
drie jai(r)en lanck due(re)nde hier te voe(re)n/
gehadt heeft te houden te hebben en(de) in/
pachtinge(n) te besitten van s(in)t jans(miss)[e] naistc(omende)/
eenen t(er)mijn van drie jai(r)en lang due(re)nde/
deen nae dand(er) sond(er) middel vervolgen(de)/
elcx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) vijftich
//
rinsch guld(en) te xx st(uvers) mu(n)te ons genad(ichs) hee(re)n/
tstuck ge(re)kent in braba(n)t loop hebben(de) jairlijcx/
te betalen(e) deen helicht derdendeel s(in)t lambr(echts)/
misse dand(er) derdel s(in)t pauwels ap(oste)ls dage/
ende dand(er) derdel te paesschen al v(er)volgen(de)/
en(de) te loven te leve(re)n den voirs(creven) h(er) anth(onijse) oft/
he(n)ricke dien zij tyerst vinden sullen en(de)/
die hen quit(ancie) geve quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) es voirw(er)de/
om deswille dat ind(en) pechtinge(n) die de/
voirs(creven) h(er) anth(onijs) en(de) henrick gedaen hebben tege(n)/
de voirs(creven) hee(re)n van s(in)[te] pauwels voirw(er)de es/
bij alsoe zij bynne(n) twee dagen nae elken/
t(er)mijn nyet en betailden dat zij alsdan den/
selven hee(re)n van s(in)[te] pauwels elcx daichs d(aer)nae/
geven sullen en(de) betalen eene(n) rinsch guld(en)/
te lx pl(a)c(ken) sond(er) afslach vand(er) principaeld(er)/
so(m)men dwelc zij geloeft hebben Soe es/
voirweerde en(de) hebben geloeft de voirs(creven) jan/
ende willem den voirs(creven) hee(re)n anth(onijse) en(de)/
henricke bij alsoe zij bynnen xiiii dagen/
nae elken t(er)mijn van betalen(e) voirs(creven) hen/
nyet betailt en hadden dat zij en(de) elc van/
hen in dien gevalle hen geve(n) en(de) betalen/
sullen insgelijcx elcx daichs d(aer)af zij in/
gebreke wa(r)en van betalen(e) eene(n) gelijken/
rinsch guld(en) sond(er) afslach der voirs(creven) so(m)men/
It(em) es voirweerde oft gebuerde dat de thiende/
die bynnen brabant gelegen is beslage(n)/
oft rasteme(n)te gedaen wordde dat de voirs(creven)/
h(er) anthonijs en(de) henrick dat cuelen en(de) afdoen/
sullen en(de) den voirs(creven) pechteners d(aer)af costeloos/
houden It(em) oft e(n)nige(n) tempeest hagelslach/
oft schade van volke van wapen(en) gebuerde/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde dat den voirs(creven)/
pechte(re)n afslach vand(er) schaden in desen/
gebue(re)n sal nae gelegenth(eit) der saken en(de)/
schaden geschiet Behalve(n) oft zij e(n)nich/
cortsel d(aer)af hebben willen sulle(n) de schade
//
t(er)stont bynne(n) eene(n) dage nae dat die/
gebuert sal sijn den voirs(creven) h(er) anth(onijse) oft henr(ick)[e]/
moeten cu(n)digen oft anders en soude hen/
d(aer)af gheen cortsel gebue(re)n It(em) dat de voirs(creven)/
pechters vand(en) iii dach(maelen) lants die zij hebbe(n)/
vand(en) hee(re)n van s(in)[te] pauwels jairlijcx om/
drie halste(re)n rogs den voirs(creven) t(er)mijn van drie/
jai(r)en lang due(re)nde nyet geven en sulle(n)/
mair sullen die overmits der voirs(creven) thiende(n)/
bynnen hebben et quil(ibe)t aliu(m) de me(dieta)[te]/
Vort meer heeft de keersmake(re) geloeft sijn/
helicht vand(en) voirs(creven) thienden jairlijcx in/
eene schue(re) te vueren(e) en(de) die nyet te/
rueren noch te dorsschen ten zij bij conse(n)te/
des voirs(creven) willems oft ten zij totter betalinge(n)/
vanden voirs(creven) sijnen parte vand(en) voirs(creven)/
vijftich rinsch guld(en) soe dat willem voirs(creven)/
van dier helicht ongelast blive Ende alle/
dese voirweerden Cor(am) buetsele boech(out) junii xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer