SAL7786, Act: R°3.2 (4 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°3.2  
Act
Date: 1501-06-28

Transcription

2021-04-13 by Walter De Smet
It(em) joos boesman al(ia)s van bransart heeft geloeft/
willem(me) van bierbeke al(ia)s van wilre den/
ouden veerthien hollan(sche) guld(en) te xvi st(uvers)/
tstuc en(de) thien en(de) een half mudden cor(ens)/
pag(abel) cu(m) va(n)no mate van loven(e) s(in)[te]/
remeysmisse naistcomen(de) te betalen/
en(de) tcoren te doirne oft bevekem ter/
plaetsen daert willem(me) believen sal/
te levere(re)n tamq(uam) ass(ecutu)[m] Coram pynnock/
hermeys junii xxviii Sen(tentiatum) p(er) wil(he)l(mu)m de/
wilre iu(n)iorem t(am)q(uam) procuratore(m) p(at)ris sui cor(am)/
borch tybe nove(m)br(is) x anno xv[c] iiii[o] Et est/
adductus cor(am) eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer