SAL7786, Act: R°44.2 (86 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°44.2  
Act
Date: 1501-07-31

Transcription

2021-11-10 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) weduwe ter eenre en(de) de voirs(creven) jan/
daucy ter ande(r) zijden in p(rese)ntia hebben gekint en(de)/
geleden dat zij aengaen(de) de voirs(creven) twee p(ar)tien/
van sculden sijn ov(er)comen inder manie(re) nae volgen(de)/
Te weten(e) yerst dat de voirs(creven) jan daucy de/
voirs(creven) schult sal vervolgen wel en(de) getrouwelijc/
tot zijnen coste en(de) wes hij dair af sal conne(n)/
gecrijgen dair af sal hij moeten bringen goet/
bescheyt vander plaetsen dair de voirs(creven) sculd(er)s/
woenachtich zijn en(de) sal dair af hebben de/
helicht voir zijn(en) arbeyt en(de) voir de costen die/
hij dair o(m)me doen sal Ende oft hij dit niet en/
doet oft dat hij niet gecrigen en conste bynne(n)/
eenen jae(r) naistcomen(de) soe sal hij der voirs(creven)/
weduwen alsdan de voirs(creven) twee obligacie(n) die/
hij van haer bekinde ontfangen te hebben(e)/
ongeca(n)celleert moeten wed(er)geven Eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Add. 1

Transcription

2021-11-10 by Walter De Smet
De voirs(creven) wed(uwe) heeft bekint den obligacie va(n) h(er)ma(n)ne? o(n)geca(n)cellert vand(en) vors(creven) janne ontf(angen) te hebben no(vem)[br(is)] xix a(nn)[o] x[o]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer