SAL7786, Act: R°45.2-V°45.1 (87 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°45.2-V°45.1  
Act
Date: 1501-08-06

Transcription

2021-11-10 by Walter De Smet
Item hubrecht vanden heerbruggen barbier ende/
gorijs reyns vettewarier als huysarmmeesters d(er)/
kercken van sinte g(er)truyden te loeven(e) in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) gelijdt dat anne va(n) vlaende(re)n/
weduwe goorts wijlen de buwele(re) hen met/
gereden pe(n)ningen gelooft en(de) afgequeten heeft
//
de twee deelen van alsulcken twee peet(er)s erflijc/
te xviii stuv(er)s tstuck van dien twee gelijcke/
peeters erflijck die peeter andries en(de) henrick/
vanden berghe gebruede(re)n en(de) willem van molle/
plattijnmake(r) bekint hebben den meesters/
vanden selven huysarmen met scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) vander daet xiiii[c] lxx xxi dage/
in julio welcke twee gedeelten de voirs(creven)/
wijlen goort de buwele(re) als principael en(de)/
vranck willemair zijn borge hebben gelooft/
te hue(re)n laste te dragen(e) en(de) de voirs(creven) gebruede(re)n/
vanden berghe en(de) willem(me) dair af gelooft/
tontheffen(e) met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) vand(er)/
daet xiiii[c] xciiii ix dage in decembri Scelden(de)/
vanden selven twee deelen der voirs(creven) twee/
peeters erfrinten volcomelijck quijte den voirs(creven)/
wijlen goerde en(de) vrancken en(de) alle(n) ande(re)n die/
dat aencleeft P(ro)mitt(entes) null(atenus) alloq(ui) p(er) se aliu(m)/
vel alios sed war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) prout/
behalven den selven huysarmen hue(re)n rechte/
en(de) actie(n) vanden derdendeele der selver twee/
peeters op de voirs(creven) gebruede(re)n willem(me) van/
molle en(de) hue(re)n goede cor(am) buetsele bouchout/
augusti vi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer