SAL7786, Act: V°107.2 (212 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°107.2  
Act
Date: 1501-01-004

Transcription

2022-11-10 by Walter De Smet
It(em) h(er) jan peet(er)[s] sone wijle(n) jans metse(r) heeft gelooft/
henr(ic) crabbe twee r(ins) guld(en) en(de) vijf st(uvers) te weten(e)/
van des(en) daige ov(er) een maent tviere(n)deel d(air) af/
en(de) soe voirts va(n) maende(n) te maenden tvie(re)ndeel/
d(air)af te betalen(e) tot dat al betaelt sal zijn quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
met cond(ici)[en] eest dat hij deen maent laet ov(er)gaen/
soe dat die dande(r) maent v(er)reyct salt al gevalle(n)/
zijn Cor(am) hoirlair subst(itut)[o] burg(imagistr)[o] octobr(is) iiii[a]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer