SAL7786, Act: V°2.2 (2 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°2.2  
Act
Date: 1501-06-25

Transcription

2021-04-13 by Walter De Smet
It(em) es te weten(e) dat den erfbrief vanden/
voirs(creven) xx croonen is gestelt alhier ond(er) wet/
ter meerde(r) sekerheyt der voirs(creven) rinten/
van vie(r) rinschgulden(en) erflic en(de) dat de/
actie vand(er) selver hebbende hem d(air)mede/
sal moge(n) behulpen om betaling vand(en)/
selven vie(r) rinschguld(en) d(air)mede te gecrige(n)/
behalve(n) datmen den voirs(creven) ja(n)ne en(de)/
zijnen nacomelinge(n) oic d(air)mede sal/
behulp doen op dats van noode zij om/
oic vand(er) selver rinten betalinge te/
hebben(e) en(de) soe wanneer de vie(r) r(insch)g(ulden)/
erflic sullen afgeleet wesen sal den/
voirs(creven) brief vanden voirs(creven) xx croonen/
den voirs(creven) janne wed(er)om volghen eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer